FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Successieplanning

Successie- of vermogensplanning bestaat erin om, tijdens zijn leven, de overdracht aan naasten of derden, van het roerende en/of onroerende familiale vermogen te regelen met beperking van de fiscale kosten of zelfs zonder enige belasting.
De gebieden van de successieplanning zijn divers: al dan niet geregistreerde schenkingen, schenkingen van een familiebedrijf, schenkingen van een verzekeringsovereenkomst, burgerlijke of publiekrechtelijke vennootschap, stichting, vastgoedvennootschappen, huwelijksvermogensstelsels, nalatenschap ...

Advocaten-vennoten