FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

(Sociaal) Ambtenarenrecht

Van de selectie tot het einde van de loopbaan, wij behandelen alle vragen die zich kunnen stellen in de loop van de carrière van een ambtenaar (selectie, werving, contractuele indienstneming, stage, examens, bevorderingen, verloven, geldelijk statuut, evaluaties, tuchtprocedures, mobiliteit, enz.), zowel voor statutaire als voor contractuele ambtenaren, ongeacht de hoedanigheid van de werkgever (federale staat, gemeenschappen, gewesten, parastatalen, instellingen van openbaar nut, provincies, gemeenten, intercommunales, enz.).

Advocaten-vennoten