FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Publiek, grondwettelijk en administratief recht

Wij behandelen alle materies die behoren tot het publiek recht in het algemeen, en het grondwettelijk en administratief recht in het bijzonder.

Naast de andere materies die elders vermeld worden op de website, betreft het meer bepaald de procedures voor het Grondwettelijk Hof, het recht van de handelsvestigingen, het onteigeningsrecht, de bestuurlijke contracten, het onderwijsrecht, het tuchtrecht, het recht van de lokale overheden, het recht van intercommunales, het recht van de lokale en regionale belastingen, het economisch publiek recht, het recht van de reguleringsautoriteiten, de bestuursbemiddeling en het recht van de aansprakelijkheid van de openbare overheden.

Advocaten-vennoten

Advocaten-medewerkers