FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Koop, verkoop en reorganisatie van ondernemingen

Het kantoor treedt op in het kader van verkoop/aankoop en reorganisaties van ondernemingen of vennootschappen, van kleine en grote omvang, hetzij in de overdracht van activiteit of handelsfonds, of onder vorm van overdracht van aandelen of deelnemingen, of onder de vorm van reorganisaties (fusies, splitsingen, enz. …). Het kantoor stelt de verkoop- of aankoopovereenkomst op van de onderneming of van de aandelen of deelnemingen van de vennootschap, overeenkomst welke alle gebruikelijke clausules bevat, zo o.a. m.b.t. door de verkoper toe te kennen garanties. Het kantoor stelt eveneens de vereiste verslagen op in geval van splitsing of fusie en leidt de aanvragen in nabij de Dienst Voorafgaande Beslissingen, teneinde de fiscale neutraliteit van de reorganisaties te garanderen.

Advocaten-vennoten