FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Juridische strategieën

Het departement juridische strategie begeleidt de private en overheidsbedrijfsleiders, de politieke verantwoordelijken, de syndicale bedrijfsleiders in de momenten van crisis of van sociale hervorming : Aankopen en verkopen van ondernemingen, crisis in de voedingsveiligheid, collectieve conflicten, arrestatie van een bedrijfsleider, herstructurering, familiaal conflict tussen aandeelhouders, uitzettingen in conflictzones, militaire conflicten, internationale expansie van ondernemingsgroepen.

Het gaat erom zich te baseren op de bestaande expertises in de associatie en daarbuiten en de klant bij te staan in het nemen van beslissingen door de juridische aanpak over te plaatsen naar een globale context (financiering en boekhouding, media, positie van de overheidsinstantie, partnership, internationale inzet, onderhandelingen met regeringen en transnationale operatoren enz.). De technische oplossingen hebben te maken met het geheel van deze inzet en waken erover de bedrijfsleider bij te staan in de strategische keuzes en de goede uitkomst ervan. 

Advocaten-vennoten