FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Human Resources

De menselijke activiteit neemt voortaan nieuwe vormen aan op het vlak van de juridische omgeving: Managementcontracten, associatie, agentschapscontracten, dienstencoöperatieven, delen van de resultaten, job-sharing enz.

De volledige prospectiedynamiek betreffende de nieuwe juridische vormen van menselijke activiteit wordt opgevolgd door het kantoor.

Advocaten-vennoten