FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Handelsrecht

Wij begeleiden onze cliënten bij het opzetten en ontwikkelen van handelsstrategieën, hetgeen ons ertoe brengt om handelsovereenkomsten op te stellen of na te kijken, waaronder met name distributieovereenkomsten (overeenkomsten betreffende handelsagentuur, franchiseovereenkomsten, licentieovereenkomsten, overeenkomsten betreffende handelsbevordering, handelshuurovereenkomsten, overeenkomst van overdracht van handelszaken).

Naast dit preventieve werk begeleiden wij ons cliënteel in het kader van geschillen, met als enige prioriteit het uitwerken van een juridische oplossing die beantwoordt aan de noden van onze cliënten, hetzij via gerechtelijke weg, hetzij binnen het kader van arbitrage, hetzij via onderhandelingen.

Op een doeltreffende manier treden wij eveneens op om schuldvorderingen in te vorderen (onbetaalde facturen), zowel in België als in het buitenland.

Advocaten-vennoten