FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Fiscaal recht

Het fiscaal recht omvat de vennootschapsbelasting, de personenbelasting, de rechtspersonenbelasting, de belasting van de niet-inwoners alsook het internationaal fiscaal recht, de roerende en onroerende fiscaliteit.

Het kantoor behandelt eveneens dossiers i.v.m. BTW (met inbegrip van procedures voor het Hof van Justitie van de Europese Unie), douanerechten en accijnzen, de registratierechten, de successierechten en successieplanning, de regionale, provinciale en gemeentelijke fiscaliteit en de milieufiscaliteit, evenals het fiscaal strafrecht.

Het behandelt zowel de betrekkingen met de diverse fiscale administraties als de fiscale geschillen, van de controle van de aangifte tot het pleidooi, evenals de fiscale regularisaties en de fiscale bemiddeling.

Advocaten-vennoten

Advocaten-medewerkers