FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Bemiddeling

Procedures lossen niet alle problemen op. De rechter die een geschil moet beslechten kan zich inderdaad enkel uitspreken in rechte. Sommige problemen roepen echter geen louter juridisch antwoord op.

In die gevallen, is het vaak verkieslijker om een onderhandelde oplossing te zoeken, soms zelfs vóór het tot een werkelijk geschil komt.

Bemiddeling is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting waarbij de partijen, onder de hoede van een neutrale, onafhankelijke en onpartijdige derde (de bemiddelaar), op vrijwillige en vertrouwelijke wijze, op zoek gaan naar een constructieve, evenwichtige en duurzame oplossing voor hun geschil.

Een bemiddeling is doorgaans constructiever, sneller en goedkoper dan een procedure. De partijen komen tot een oplossing in +/- 80 % van de gevallen.

Wij kunnen u bijstaan in hoedanigheid van (erkende) bemiddelaar, en zulks zowel in burgerlijke en handelszaken, als in geschillen met de overheid.

Advocaten-vennoten