FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Het kantoor Xirius Immo

Xirius Immo is gespecialiseerd in het vastgoedrecht.

Aangezien een groot aantal actoren van de vastgoedsector handelaar zijn - denken we maar aan vastgoedmakelaars, promotors, … - is het ondenkbaar om deze specialiteit uit te oefenen zonder een doorgedreven kennis van het handelsrecht.

Het kantoor beoefent bijgevolg eveneens deze materie.

Meer in het bijzonder worden volgende materies beoefend :

Het vastgoedrecht :

 • het recht van vastgoedmakelaars;
 • het huurrecht;
 • het recht van koop/verkoop van onroerende goederen;
 • het bouw- en promotierecht;
 • het mede-eigendomsrecht;
 • de professionele aansprakelijkheid van actoren van de vastgoedsector (makelaars, syndici, promotoren, .);
 • het zakenrecht m.b.t. onroerende goederen (erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht, opstal, onroerende leasing, .);
 • het fiscaal recht m.b.t. onroerende goederen (belastingen op inkomsten, BTW, registratierechten, successierechten);
 • de voorrechten en hypotheken.

Het handelsrecht :

 • de handelspraktijken;
 • het distributierecht (concessies, franchising, agentuur, .);
 • de industriële en handelscontracten (nationaal en internationaal);
 • het intellectueel eigendomsrecht;
 • het consumentenrecht.

Uiteraard kan het kantoor ook doeltreffend optreden voor alle invorderingen van schuldvorderingen.

De synergie teweeg gebracht door de associatie Xirius laat toe om, samen met het kantoor Xirius Tax & Acquisitions, deskundig advies te verstrekken m.b.t. het fiscaal recht m.b.t. onroerende goederen.

Van zijn kant beoefent het kantoor Xirius Public o.m. het stedenbouwrecht, het milieurecht, het onteigeningsrecht, het handelsvestigingsrecht, het overheidsopdrachtenrecht, …

Xirius kan bijgevolg zeer complete en doeltreffende diensten aanbieden in het vastgoed- en handelsrecht in al hun onderdelen.

Sinds de komst van het kantoor Maingain, Rigaux & Gomrée, vinden de cliënten eveneens een waardevolle bijstand in alle arbeidsrechtelijke problemen waarmee ze geconfronteerd worden. In de persoon van Meester Bernard Maingain zullen ze voorts een vooraanstaande partner vinden in de overweging en uitvoering van strategische keuzen van hun ondernemingen, en dit op alle stadia.

Deze diensten omvatten zowel de adviesverlening, het onderhandelen, het opstellen van contracten, als het voeren van geschillen.

Collon, Dirix & Desternes verstrekt zijn diensten in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Italiaans.

De advocaten van het kantoor Xirius Immo