FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Het kantoor T'Kint

Het kabinet van Meester T’KINT is gespecialiseerd in het verenigingsrecht (VZW, IVZW, associaties, beroepsverenigingen), stichtingen en handelsvennootschappen met inbegrip van het boekhoudrecht en het belastingrecht.

Met een sterke deskundigheid, adviseert het kantoor zijn cliënten zowel in de fase van advies als in gerechtelijke geschillen in alle soorten aangelegenheden en dit zowel voor verenigingen als voor maatschappijen.

Het bedrijf biedt een optimale en pragmatische oplossing voor alle problemen waarmee een rechtspersoon kan worden geconfronteerd en, dankzij de synergiën ontwikkeld binnen de associatie Xirius, is zij in staat om te werken met een team van specialisten die elk hun domein van expertise hebben zoals het arbeidsrecht , het fiscaal recht en hetaanbestedingsrecht.

Het kantoor verstrekt haar diensten in het Frans en in het Nederlands.

De advocaten van het kantoor T'Kint