FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Het kantoor Maingain, Rigaux & Gomrée

Het kantoor Maingain, Rigaux & Gomrée is gespecialiseerd in juridische strategieën voor ondernemingen, 'human resources' en in sociaal recht.

Bernard Maingain, Geneviève Rigaux en Marie-Paule Gomrée werken al jarenlang samen. Alexandra Vandevelde vervoegde de ploeg in 2011.

De kern van hun activiteiten bestaat uit problemen verbonden met het statuut van de mens op het werk.

Marie-Paule Gomrée, Geneviève Rigaux en Alexandra Vandevelde werken dagelijks met sociaal recht.

Zij geven advies en verdedigen particulieren, commerciële en non-profit bedrijven en overheidsinstanties aangaande alle aspecten van het sociaal recht: individueel arbeidsrecht, arbeidsorganisatieproblemen, collectief arbeidsrecht…

De bijstand bij het beheer, de vorming, preventie, verzoening, sociale dialoog en bij geschillen zijn allemaal facetten van de uitoefening van hun activiteiten in sociaal recht.

Geneviève Rigaux heeft bovendien een knowhow ontwikkeld in de onderwijssector: het beheer van sociale betrekkingen binnen het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerd vrij onderwijs, betrekkingen tussen de organisatorische machten, en de personeelsleden, de ouders, de leerlingen of studenten en de Franse Gemeenschap.

Bernard Maingain begeleidt talrijke privé en publieke bedrijfsleiders in het beheer van hun bedrijf, en dit sinds 30 jaar.

Deze ervaring heeft hem ertoe gebracht na te denken over het statuut van de persoon op het werk binnen een ruimere context dan die van het sociaal recht, dat hij tevens beoefent.

Zijn professionele werkzaamheden laten hem toe deel te nemen aan talrijke bemiddelingen en collectieve onderhandelingen op het gebied van het sociaal recht, en aan de promotie van een sociale dialoog die opnieuw gecentraliseerd is rond de hedendaagse werkelijkheid van de onderneming. Dit leidt hem ertoe herstructureringsoperaties te begeleiden, collectief ontslag, sluiting van ondernemingen en brugpensioen inbegrepen.

Hij geeft ook advies betreffende het statuut van bedrijfsleiders (managementovereenkomsten, mandaten binnen vennootschappen, incentives, stock options, de macht van het management en het aandeelhouderschap, …).

Hij biedt verscheidene cliënten bijstand in hun internationale activiteiten: salary split, statuut van de geëxpatrieerde, mandaten in vennootschappen in verschillende landen, cumul van overeenkomsten….
Terwijl zijn aandacht gevestigd blijft op de menselijke dimensie van de professionele activiteit, wordt zijn advies en bijstand gevraagd door diegenen die management buy-out operaties leiden, machtsverdeling tussen erfgenamen en managers, wederkoop van ondernemingen, bescherming van managers bij investeringsfondsen en financiële instellingen, machtsovername van het management, strategie van de relaties met de bank...en dit zowel in België als in het buitenland.

Er zijn talrijke synergieën met de andere ploegen van de associatie.

Het kantoor Collon, Dirix & Desternes maakt de onmisbare link uit voor het beheer van human ressources in hun patrimoniale en commerciële dimensie, en vult de know how van de associatie handig aan. U kunt er begeleiding, advies en verdediging in burgerrechtelijke en commerciële zaken vinden, in het bijzonder huur, koop, immobiliën, handelspraktijken.

Het kantoor Xirius Public werkt voor talrijke administraties en publieke ondernemingen, die zelf ook geconfronteerd worden met problemen inzake het beheer van human resources, daar zij zowel statutair als contractueel personeel tewerkstellen. De samenwerking tussen de ploegen maakt het mogelijk ervaring te verzamelen en management praktijken te vergelijken.

Op fiscaal vlak werkt het kantoor Marlière, Magremanne & Amand nauw samen met ons kantoor wat betreft lonen, fiscaliteit van groepsverzekering, verdediging van de ondernemingen ten opzichte van de fiscale administraties, fiscaal statuut van de expat-kaderleden, maar ook herstructureringen, fusies...

 

De advocaten van het kantoor Maingain, Rigaux & Gomrée