FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Tangui Vandenput

Advocaat - Milieurecht, stedenbouw en energie; Publiek, grondwettelijk en administratief recht Advocaat Xirius

Tangui Vandenput heeft zich door de Franse Orde van advocaten bij de balie van Brussel de titel van specialist inzake publiek recht, grondwettelijk recht en administratief recht horen toekennen, alsook die van specialist inzake stedenbouwrecht en milieurecht.

Hij is advocaat aan de balie van Brussel sinds 1992 en houder van een licentie in de rechten van de Université Catholique de Louvain (1992).

Hij beoefent het publiek, het grondwettelijk en het administratief recht in het algemeen en op meer regelmatige basis het stedenbouwrecht, het milieurecht en handelsvestigingrecht, het lokale belastingrecht, het recht inzake groeven, het onteigeningsrecht, het bouwrecht en het energierecht.

Hij is professor in het milieurecht verbonden aan de Ecole Pratique des Hautes Etudes Commerciales (E.P.H.E.C.).

Hij is hoofdredacteur van het redactiecomité van het trimestrieel tijdschrift “Administration publique”, gespecialiseerd in publiek, grondwettelijk en administratief recht en medewerker van de redactie van het tijdschrift “Chronique de droit public”.

Hij heeft inzonderheid deel genomen aan de redactie van de “Commentaire systématique du nouveau CWATUP”.

Hij vervult diverse taken in het verenigingsleven.

Hij verstrekt zijn diensten in het Frans en in het Engels.