FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Philippe T'Kint

Advocaat - Vennootschapsrecht en verenigingsrecht Advocaat Xirius

Philippe T’KINT is sinds 1982 advocaat aan de balie Brussel en behaalde zijn licenciaatdiploma in de Rechten aan de Université Libre de Bruxelles (1982).

Hij is gespecialiseerd in het verenigingsrecht (VZW, IVZW, associaties, beroepsverenigingen), stichtingen en handelsvennootschappen met inbegrip van het boekhoudrecht en het belastingrecht.

Hij behandelt eveneens burgerlijke geschillen en handelsgeschillen inzake associaties en vennootschappen.

Philippe heeft veel wetenschappelijke artikelen geschreven en is auteur van het volume « Association sans but lucratif » van Répertoire Notarial (Larcier 1999) en het boek « le droit des ASBL, aspects civils et commerciaux » (Larcier 2013), naslagwerken in het verenigingsrecht.

Hij doceert sedert vele jaren stichtings-en verenigingsrecht aan de ULB in het kader van permanente opleidingscursussen, voor aanvullend certificaat in management in vrijwilligerssector.

Hij is lid van de redactie van het tijdschrift «Non marchand / Economie sociale» C sinds haar oprichting.

Hij wordt geregeld uitgenodigd als gastspreker in het kader van beroepsopleiding georganiseerd door “l’Union des Classes Moyennes” (UCM).

Hij werkt in het Frans en in het Nederlands.

Kronieken van Philippe T'Kint

Alle actualiteiten

Laatste nieuws

11-09-19

Le nouveau Code des Sociétés et des Associations

Séminaire organisé par l'U.L.B.

21-06-19

Réforme du droit des sociétés : l'avènement du Code des sociétés et associations

Conférence donnée dans le cadre du Carrefour de la formation

19-06-19

Le nouveau Code des Sociétés et des Associations

Conférence donnée à l'Université Libre de Bruxelles

25-10-18

Le Code de droit économique appliqué aux a.s.b.l.

Formation organisée par Syneco

01-11-17

L’application du livre XX du Code de droit économique aux associations

in « Le nouveau livre XX du Code de droit économique consacré à l’insolvabilité des entreprises », C. ALTER (coord.), UB³, Larcier, Bruxelles, 2017, p. 47 à 68