FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Patrik De Maeyer

Advocaat - Milieurecht, stedenbouw en energie; Publiek, grondwettelijk en administratief recht Advocaat Xirius

Patrik De Maeyer beoefent alle takken van het publiek, grondwettelijk en administratief recht van België, en op meer regelmatige basis het stedenbouwrecht en het ruimtelijke ordeningsrecht, het milieurecht, het lokale belastingrecht, het energierecht en het onteigeningsrecht.

De Nederlandse Orde van de advocaten aan de balie van Brussel erkent geen specialisaties. Patrik De Maeyer is evenwel gerechtigd om melding te maken van zijn bijzondere bekwaamheid inzake het publiek recht, het grondwettelijk en het administratief recht van België.

Hij is advocaat aan de balie van Brussel sedert 1994. Hij is houder van een licentie in de rechten van de Universiteit van Antwerpen (1992) en van een Master in Business Administration van de Universiteit van Antwerpen (1993).

Hij is lid van het Genootschap Advocaten Publiekrecht (GAP), van het Forum voor Milieuadvocaten, alsook van ESIMAP (Centre d’études, de services et d’information en matière de marchés publics), waarvoor hij regelmatig als lesgever optreedt.

Hij is tevens medewerker aan het maandelijks tijdschrift “Administration publique”, gespecialiseerd in het publiek, grondwettelijk en administratief recht van België.

Hij verstrekt zijn diensten in het Nederlands, het Frans en het Engels.

Alle actualiteiten

Laatste nieuws

01-04-12

Centrales d’achats et centrales de marchés

Article publié dans l’ouvrage collectif « Chronique des marchés publics 2011/2012 », publié par EBP

Marie Vastmans et Patrik De Maeyer

18-10-11

Le secret des affaires dans le cadre des marchés publics

Conférence donnée à l’occasion du National Tender Day organisé par EBP

Maie Vastmans et Patrik De Maeyer

18-10-11

Le secret des affaires dans le cadre des marchés publics

Colloque National Tender Day - EBP

Marie Vastmans et Patrik De Maeyer

06-10-11

Radioscopie du nouvel Arrêté royal sur la passation des marchés publics dans les secteurs classiques

Conférence organisée par Kluwer Formations

Marie Vastmans et Samuel Wauthier

30-04-11

Het “zakengeheim” en overheidsopdrachten: een stand van zaken

Chronique des marchés publics 2010/2011 – E.B.P. (ouvrage collectif)

Marie Vastmans et Patrik De Maeyer