FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Marie Vastmans

Advocaat - Gezondheidsrecht; Overheidsopdrachtenrecht; Publiek, grondwettelijk en administratief recht Advocaat Xirius

Marie Vastmans is sinds 2000 advocaat aan de Brusselse balie en sinds 2009 partner in het advocatenkantoor Leurquin, Verriest, Vandenput & Partners.

Zij werd op 2 oktober 2000 toegelaten tot de stage en op 18 november 2003 ingeschreven bij de Franse Orde van advocaten bij de balie van Brussel.

De Franstalige Orde van advocaten bij de balie van Brussel kende haar de titel van specialist in administratief en overhedeidspdrachten recht toe.

Ze behaalde aan de Université Libre de Bruxelles het diploma van licentiaat in de rechten, richting publiekrecht en administratief recht (2000), alsook een diploma van gespecialiseerde studies in publiekrecht en administratief recht (2003).

Ze volgde ook een gevorderde opleiding Europees Recht bij het College van Europa (Advanced Community Law Training Programme -2005).

Marie Vastmans is gespecialiseerd in Belgisch administratief recht in brede zin, en als advocaat spitst zij haar activiteiten voornamelijk toe op het domein van de overheidsopdrachten (advies over overheidsopdrachten en geschillen inzake overheidsopdrachten) en de publieke overeenkomsten in ruime zin (concessies, PPS, ...).

In haar dagelijkse praktijk inzake overheidsopdrachten staat Marie Vastmans de toewijzende overheden en economische operatoren bij, van het ontwerpen tot het gunnen of uitvoeren van overheidsopdrachten, of ze nu betrekking hebben op werken, leveringen of diensten. Zij verleent eveneens bijstand bij geschillen inzake overheidsopdrachten (toewijzing en uitvoering van overheidsopdrachten).

Naast haar activiteiten als advocaat is zij afgevaardigd beheerder van ESIMAP vzw (Studie-, diensten- en informatiecentrum inzake overheidsopdrachten) en wordt zij in die hoedanigheid belast met het verstrekken van opleidingen met betrekking tot overheidsopdrachten.

Zij werkt ook mee aan "Administration publique", een tijdschrift over publiekrecht, constitutioneel recht en administratief recht. Zij wordt in dat kader belast met het inventariseren van nieuwe ontwikkelingen en het actualiteitsgebeuren op het gebied van leer en rechtspraak.

Marie Vastmans is tevens lid geworden van het Redactiecomité van de collectie "Public Performance", bij Uitgeverij Larcier.

Ze is medeauteur van het boek "Le nouveau droit des marchés publics en Belgique". De l'article à la pratique" (Editions Larcier, 2013, 1086 pagina's) en de bijwerking ervan (Editions Larcier, 2019, 1226 pagina's).

Ze nam ook deel aan de redactie van de besluiten van het symposium dat in samenwerking met Larcier door de Conférence du Jeune Barreau werd georganiseerd onder de titel "Le droit des marchés publics à l'aune de la réforme du 1er juillet 2013».

Marie Vastmans is ook medeauteur van het boek "Commentaire article par article de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics" (Uitgeverij Wolters Kluwer, 2016, 648 pagina's).

Recentelijker publiceerde Marie Vastmans het boek "Je négocie, tu négocies, ils négocient… La négociation de vos marchés publics en pratique" (Uitgeverij Vanden Broele, 2019, 151 pagina's).

Ze oefent haar praktijk in het Frans en in het Nederlands uit.

Alle actualiteiten

Laatste nieuws

27-10-20

Les documents du marché

Formation organisée par ESIMAP

21-10-20

Négocier un marché dans la pratique

Séminaire résidentiel ESIMAP, du 21 au 23 octobre.

06-10-20

Sélection et droit d’accès

Formation organisée par ESIMAP

01-10-20

100 questions en matière d’attribution des marchés publics

Marie Vastmans et Cédric Willay, ouvrage à paraître chez Larcier

30-06-20

Secrets d’affaires et droit administratif

Article écrit par Marie Vastmans et Marie Sculier, Dossier JT, Larcier