FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Marie-Paule Gomrée

Advocaat - Sociaal recht; Human Resources Advocaat Xirius

Marie-Paule Gomrée is advocaat aan de balie van Brussel sinds 1985.

Marie-Paule Gomrée is sedert meer dan 20 jaar gespecialiseerd in sociaal recht, en dit met name in volgende domeinen :

  • Beheer van sociale relaties in ondernemingen : raadgeving en begeleiding bij de aanwerving, de uitvoering en verbreking van arbeidsovereenkomsten, opstellen van contracten, overeenkomsten, en gepersonaliseerde stukken, organisatie van de arbeid (organisatie van de arbeidstijd…), organisatie van einde loopbaan, begeleiding bij sociale verkiezingen, staat van lonen hierbij inbegrepen sociale zekerheidsaspecten, preventie en conflictenbeheer.
  • Sociale rechtsgeschillen : beheer van sociaalrechtelijke geschillen,verdediging van de belangen van ondernemingen, verdediging van de belangenvan particulieren ;
  • Juridische begeleiding van ondernemingen bij RSZ-controles, bij bezoekvan inspectiediensten of andere instanties ;
  • Het geven van seminaries in sociaal recht betreffende bijzondere thema’sof meer algemene vorming in sociaal recht.

Marie-Paule Gomrée verstrekt haar diensten in het Frans.

Alle actualiteiten

Laatste nieuws

13-03-14

Harmonisation des statuts employés-ouvriers : implications dans le quotidien des entreprises

Séminaire organisée par le Cabinet Maingain, Rigaux & Gomrée dans les bureaux de l'association Xirius

Bernard Maingain, Marie-Paule Gomrée, Alexandra Va