FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Jean-Rodolphe Dirix

Handelshuur

Jean-Rodolphe Dirix verzekert alle juridische dienstverlening en bijstand in het vastgoedrecht.

Hij treedt onder meer op in het kader van huurgeschillen m.b.t. handelshuurovereenkomsten.

Als specialist in handelshuur kan Meester Dirix u bijstaan in de opstelling van een handelshuurovereenkomst, de onderhandeling ervan alsook ter gelegenheid van de ontbinding of beëindiging van de handelshuur.

Meester Dirix kan u eveneens bijstaan voor de volgende aspecten van de handelshuur:

  • de huurwaarborg,
  • de herziening van de huurprijs,
  • de overdracht van de handelshuur,
  • de onderverhuring;
  • de overdracht van handelsfondsen of de overname van handelsfondsen.

Hij verleent de verhuurder en de huurder advies in het kader van de beslommeringen rond de hernieuwing van de handelshuur alsook ter gelegenheid van de verkoop van het gehuurde goed.

Zijn adviezen kunnen eveneens de delicate materie van de uitzettingsvergoedingen betreffen.

Het spreekt voor zich dat zijn bijstand tegelijk nuttig kan zijn mocht blijken dat de huurovereenkomst in kwestie zich buiten het toepassingsgebied van de wet op de handelshuurovereenkomsten dd. 30 april 1951 situeert en het zou gaan om een huurovereenkomst van gemeen recht ( huur van burelen, huur van de voornaamste verblijfplaats, …).

Meester Dirix treedt eveneens doeltreffend op voor de invordering van huurgelden of huurlasten.

Retour à l'avocat