FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Jean-Rodolphe Dirix

Advocaat - Vastgoedrecht; Handelsrecht Advocaat Xirius

Jean-Rodolphe Dirix is advocaat aan de balie te Brussel sinds 1995 en licenciaat de rechten van de Universitaire Instelling van Antwerpen (UIA).

Hij is eveneens houder van een Master in Business Law van de Universitaire Instelling van Antwerpen (UIA).

Als specialist in handelsrecht beoefent hij de materie van de handelscontracten. Zo heeft hij o.m. een diepgaande kennis van:

  • de koop-verkoopovereenkomst;
  • de handelshuurovereenkomst,
  • de concessieovereenkomst;
  • de handelsagentuur;
  • de franchiseovereenkomst.

Hij beschikt eveneens over een grondige kennis van de handelspraktijken en de bescherming van de consument.

Als specialiste van het vastgoedrecht beschikt hij over een ruime ervaring en kennis m.b.t. de verkoop van onroerende goederen, de huurovereenkomsten (zowel de handelshuursovereenkomst, de huurovereenkomst voor burelen en de huurovereenkomst tot voornaamste verblijfplaats), m.b.t. het recht van de vastgoedmakelaars, m.i.v. hun aansprakelijkheid en m.b.t. het bouwrecht.

Meester Dirix kan eveneens doeltreffend optreden voor de invordering van schuldvorderingen (onbetaalde facturen), in België en in het buitenland.

Zijn activiteiten in het handelsrecht en het vastgoedrecht omvatten zowel het opstellen en reviseren van contracten, de adviesverlening m.b.t. de wetgeving en het voeren van geschillen voor rechtbanken en in het kader van arbitrages.

Hij is de auteur van verscheidene artikels m.b.t. het handelsrecht en het immorecht en maakt deel uit van het redactiecomité van de publicatie “Immospector” uitgegeven door Wolters Kluwer.

Hij verstrekt zijn diensten in het Nederlands, het  Frans en het Engels.

Alle actualiteiten

Laatste nieuws

15-04-20

Le bail commercial et coronavirus : va-t-on vers des coronaccords ?

Immospector, 15 avril 2020 (https://immospector.kluwer.be/secure/DocumentView.aspx?id=VS300756862&bron=ezin&ezineId=immospector%7Cpro%7Cfr%7Cjrd@xirius.be%7C2020-04-14&TrackUser=1)

16-02-16

Action du vendeur en résolution du compromis aux torts de l’acquéreur : peut-on revendre l’immeuble pendant la procédure ?

Artikel gepubliceerd op Immospector, uitgegeven door Kluwer

30-06-15

Le droit civil pour les géomètres-experts (partie 2)

Cours donné au SPF Finances.

Jean-Rodolphe Dirix

21-06-15

Une offre immobilière caduque peut-elle renaître de ses cendres?

Article publié sur Immospector, édité par Kluwer.

Jean-Rodolphe Dirix

09-06-15

Le droit civil pour les géomètres-experts (partie 1)

Cours donné au SPF Finances.

Jean-Rodolphe Dirix