FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Jean-Pierre Magremanne

Advocaat - Algemene fiscale praktijk regionale, provinciale en gemeentelijke belastingen; Koop, verkoop en reorganisatie van ondernemingen Advocaat Xirius

Jean-Pierre Magremanne is sinds 1990 advocaat fiscalist te Brussel en heeft zich door de Franse Orde van advocaten aan de balie van Brussel de titel van specialist inzake fiscaal recht horen toekennen. Hij beoefent sindsdien als advocaat fiscalist, zowel m.b.t. het fiscaal advies als het fiscaal contentieux.

Hij is houder van een licentie in de rechten van de Université Libre de Bruxelles (1988), van een licentie in bedrijfsrecht (optie fiscaal recht) van de Vrije Universiteit Brussel (1989) en behaalde een diploma in fiscaal recht aan de Ecole Supérieure de Sciences Fiscales (I.C.H.E.C. 1992).

Als advocaat fiscalist beoefent hij alle aspecten van het fiscaal recht, zowel de directe belastingen (de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners, de rechtspersonenbelasting) als de indirecte belastingen (BTW, registratierechten, successierechten, enz.). Hij is eveneens gespecialiseerd in regionale, provinciale en gemeentelijke fiscaliteit. Zijn praktijk als advocaat fiscalist omvat zowel het fiscaal advies als het fiscaal contentieux. In het kader van het fiscaal contentieux kan hij, als advocaat fiscalist, zowel het administratief (het beantwoorden van een bericht van wijziging, het indienden van een fiscaal bezwaarschrift, het onderhandelen met de fiscus, enz.) als het gerechtelijk fiscaal contentieux (procedure voor de rechtbank van eerste aanleg of het hof van beroep) ter harte nemen.

Hij is belast met conferenties aan de Solvay Brussels School of Economics and Management (U.L.B.) in het kader van de Executive Master en Gestion Fiscale. Hij doceert er de “Questions approfondies de fiscalité internationale” en “Principes de fiscalité régionale et locale”. Tot 2015 was hij belast met conferenties in het kader van de specialisatie in fiscaliteit georganiseerd door het Centre de formation interprofessionnelle Affaires et Droit (C.E.F.I.A.D) van de Ateliers des Facultés Universitaires Catholiques de Mons (U.C.L. - FUCAM). Hij doceerde er de gerechtelijke procedure toepasselijk m.b.t. de inkomstenbelasting.

Hij onderwees uiteindelijk ook internationale fiscaliteit als docent bij de EDHEC Business School (hoge school voor management van ondernemingen of ESPEME “Ecole supérieure de management des entreprise”) tot in 2013.
Hij is co-auteur van het boek “La procédure en matière de taxes locales” (Ed. Larcier, 2003, 375 blz.), en van het boek “Le contentieux de l’impôt sur les revenus” (Ed. Kluwer, 2000, 780 blz.). Als advocaat fiscalist schreef hij talrijke artikels voor diverse fiscale tijdschriften (Revue Générale de la Fiscalité, Actualités Fiscales, Do Fiscum, enz.). Hij is lid van het redactiecomité van de Revue Générale du Contentieux Fiscal en lid het redactiecomité van de Revue de Fiscalité Régionale et Locale. Hij nam deel aan verschillende colloquia en seminaries als gastspreker.

In zijn hoedanigheid van advocaat fiscalist is hij lid van de Commission fiscale de l’Ordre français des avocats de Bruxelles.

Hij verstrekt zijn diensten in het Frans.

Alle actualiteiten

Laatste nieuws

01-04-19

Actualités 2018 en matière de taxes provinciales et communales

Participation à l'ouvrage "Le droit fiscal en Belgique - édition 2019", Anthémis.

16-05-18

L'exonération des pouvoirs publics

Participation au colloque de la Revue de Fiscalité Régionale et Locale, "L'utilisation de la fiscalité locale à des fins incitatives et dissuasives", Louvain-la-Neuve

08-05-18

Taxes locales et régionales

Cours donné au Mastère spécial en Gestion Fiscale de la Solvay Brussels School of Economics and Management (U.L.B.).

21-04-18

Taxes locales et régionales

Cours donné au Mastère spécial en Gestion Fiscale de la Solvay Brussels School of Economics and Management (U.L.B.).

18-04-18

Actualités 2017 en matière de taxes provinciales et communales

Article coécrit avec Arnaud Scheyvaerts et publié dans "Le droit fiscal en Belgique - édition 2018", Anthemis, 2018