FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Geneviève Rigaux

Advocaat - Sociaal recht; Human Resources Advocaat Xirius

Geneviève Rigaux is advocaat bij de balie van Brussel sinds 1980.

Sinds meer dan vijfentwintig jaar beoefent Geneviève RIGAUX, in het sociaal recht, volgende specialisaties :

  • Beheer van de sociale betrekkingen binnen de ondernemingen : advies, opstellen van contracten en overeenkomsten, preventie, beheer van betwistingen;
  • Verdediging van de individuele belangen van de werknemers;
  • Beheer van de sociale betrekkingen binnen het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde vrij onderwijs : betrekkingen tussen de organisatorische machten, enerzijds, en de personeelsleden, de ouders, de leerlingen of studenten of de Franse Gemeenschap, anderzijds.

Geneviève Rigaux beoefent in het Frans.