FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Dominique Vermer

Advocaat - Milieurecht, stedenbouw en energie; Regionale, provinciale en gemeentelijke belastingen Advocaat Xirius

De Nederlandse Orde van advocaten bij de balie van Brussel erkent geen specialisaties. Dominique Vermer is nochtans gerechtigd om melding te maken van zijn bijzondere bekwaamheid inzake het grondwettelijk recht en het administratief recht, het stedenbouwrecht en het milieurecht, en het fiscaal administratief recht.

Hij is advocaat aan de balie van Brussel sinds 1999. Hij is houder van een licentie in de rechten van de Université Catholique de Louvain (1998). Hij beschikt eveneens over een diploma van grondige studie inzake milieurecht (Facultés Universitaires Saint-Louis - 2003). Hij beschikt tenslotte over een vorming inzake fiscaal recht van de Katholieke Universiteit Leuven (1999).

Als advocaat beoefent hij alle takken van het administratief recht. Hij beoefent meer in het bijzonder het stedenbouwrecht en het milieurecht, en eveneens het fiscaal administratief recht (lokale en regionale belastingen). Hij treedt op zowel om consultaties op te stellen als in het kader van gerechtelijke procedures.

In deze hoedanigheid vertegenwoordigt hij zijn cliënten voor diverse administratieve overheden (college van Burgemeester en schepenen, gewestelijke regeringen), alsook voor het College van Stedenbouw, het Milieucollege, de hoven en rechtbanken, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof.

Hij is eveneens medewerker van het maandelijks tijdschrift “Administration publique”, gespecialiseerd in het publiek recht, het grondwettelijk recht en het administratief recht, en van de Bruylant wetboeken.

Hij verstrekt zijn diensten in het Nederlands, het Frans, het Duits en het Engels.

Alle actualiteiten

Laatste nieuws

25-06-12

La contestation des actes individuels fiscaux devant le Conseil d’Etat.

Note sous l’arrêt du Conseil d’Etat du 30/06/11 pour la revue générale du contentieux fiscal (RGCF) n° 2012/2.

Dominique Vermer

14-03-03

La motivation des règlements-taxes

Conférence donnée dans le cadre du lancement de la Revue de Fiscalité Régionale et Locale

Arnaud Scheyvaerts et Dominique Vermer

14-03-03

La motivation des règlements-taxes

Conférence donnée dans le cadre du lancement de la Revue de Fiscalité Régionale et Locale

Arnaud Scheyvaerts et Dominique Vermer

14-03-03

La motivation des règlements-taxes

Conférence donnée dans le cadre du lancement de la Revue de Fiscalité Régionale et Locale

Arnaud Scheyvaerts et Dominique Vermer