FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Clémentine Caillet

Advocaat - Advocaat Xirius

Clémentine Caillet is advocaat aan de Balie van Brussel sinds oktober 2013.

In het kader van haar studies heeft zij deelgenomen aan een Erasmus programma in Schotland om haar Engels te verbeteren. Zij is houder van een master in de rechten, richting publiekrecht van de Université Libre de Bruxelles.

Binnen de Maingain, Rigaux & Gomrée ploeg, staat zij onder meer in voor het opstellen van consultaties en internationale overeenkomsten in het Engels. Zij beoefent het sociaal recht voofdzakelijk wanneer het gebruik van het Engels vereist is.

Als medewerkster van Emmanuel Jacubowitz, besteedt zij eveneens een deel van haar activiteit aan het publiek en administratief recht.

Zij verstrekt haar diensten in het Frans en het Engels.