FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Clémentine Caillet

Advocaat - Publiek, grondwettelijk en administratief recht; (Sociaal) Ambtenarenrecht; Gezondheidsrecht; Bemiddeling Advocaat Xirius

Clémentine Caillet is advocaat aan de Balie te Brussel sinds oktober 2013.

In het kader van haar studies heeft zij deelgenomen aan een Erasmus-programma in Schotland om haar Engels te vervolmaken. Ze behaalde een master in de rechten, richting publiekrecht, aan de Université Libre de Bruxelles.

Tussen oktober 2013 en juni 2016 heeft zij zowel voor Maingain, Rigaux, Gomrée als voor Xirius Public als medewerkster van Emmanuel Jacubowitz gewerkt.

Binnen de Maingain, Rigaux & Gomrée ploeg, stond zij onder meer in voor het opstellen van consultaties en internationale overeenkomsten in het Engels. Zij beoefende het sociaal recht hoofdzakelijk wanneer het gebruik van het Engels vereist was.

Sinds juni 2016 besteedt ze haar activiteit volledig aan Xirius Public en beoefent ze zowel administratief recht als grondwettelijk recht, dat haar bijzonder aanspreekt.

Naast algemeen administratief recht legt Clémentine Caillet zich nader toe op het (sociaal) ambtenarenrecht en het gezondheidsrecht. In dit opzicht heeft ze een bijzondere deskundigheid ontwikkeld, ten aanzien van de financiële aspecten van het gezondheidsrecht en alle vraagstukken die hierop betrekking hebben.

De uitoefening van haar beroep brengt haar ertoe zowel advies te verstrekken als te pleiten voor Belgische en Europese hoven en rechtbanken.

Clémentine Caillet is tevens erkend Bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken.

Ze heeft een bijzondere voorkeur voor deze alternatieve geschillenbeslechting waarbij alle partijen zich ten volle kunnen uiten (dankzij de vertrouwelijkheid van de gesprekken gedurende de bemiddeling) en samen een oplossing kunnen vinden die hen eigen is en die hen allen bevredigd. De mogelijkheid voor de partijen om een oplossing te kiezen die niet beperkt is tot de strikte grenzen van de proceduregeschriften, is volgens haar een grote troef van deze vorm van alternatieve geschillenbeslechting.

Clémentine treedt zowel op in de hoedanigheid van bemiddelaar als in de hoedanigheid van partijbegeleider in bemiddeling.

Zij verstrekt haar diensten in het Frans en het Engels.

 

Alle actualiteiten

Laatste nieuws

01-12-20

La médiation et les Pouvoirs Publics

Midi de la Formation, Conférence du Jeune barreau de Bruxelles

01-10-20

Comment mener une médiation avec les pouvoirs publics ?

Médiation Week, journée centrale

01-06-20

La Cour de Justice de l’Union européenne consacre le libre choix du conseil en médiation par l’assuré

Article publié sur Jubel.be

01-04-20

Actualités du contrôle de l’administration à travers la médiation processuelle

Actualités du contentieux Administratif, Dir. D. RENDERS, Liège, Anthémis, 2020

01-09-18

Les questions préjudicielles à la Cour européenne des droits de l'homme sont désormais possibles dans 10 pays du Conseil de l’Europe

Article publié sur Droitbelge.net