FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Christian Amand

Advocaat - BTW, douanerechten en accijnzen Advocaat Xirius

Christian AMAND is licentiaat in de rechten van de Université Catholique de Louvain (1977), licentiaat in economisch recht (1978) en master in fiscaal recht van de École Supérieure des Sciences Fiscales (Brussel - ICHEC - 1988). Zijn ruime ervaring in indirecte belastingen en in het bijzonder in BTW, heeft hij opgedaan als belastingadviseur bij grote auditbureaus en vervolgens als advocaat gespecialiseerd in btw.

Als advocaat heeft Christian Amand meegewerkt aan diverse projecten zoals het btw-luik bij de reorganisatie van de financiële instellingen op Europees en Belgisch niveau, de verlaging van het btw-tarief op vastgoedprojecten en dienstencentra, de structuur van en btw op grensoverschrijdende verhuurdiensten, de naleving van de Europese verordeningen inzake btw-aftrek, de financiering en structurering van de toepasselijke btw op vzw's en op Belgische en internationale beroepsverenigingen, de invoering van de elektronische facturerings- en archiveringssystemen, de preventie van carrouselfraude en de studie van wetswijzigingen inzake accijnzen.

Binnen zijn vakgebieden gaat zijn voorkeur uit naar de verlaging van het btw-tarief, alsook naar de preventie en de minnelijke schikking van btw-geschillen.
Daarnaast heeft hij een ruime ervaring in de voorbereiding van prejudiciële vragen voor het Hof van Justitie van de EU (grensoverschrijdende verhuur en btw vaste inrichting, vastgoedverhuur, btw-vrijstellingen, tarieven, behandeling van de tussenpersonen, …). 

Als advocaat gespecialiseerd in btw, vervult Christian Amand van 2008 tot 2012 de functie van voorzitter van de subgroep btw en indirecte belastingen van de Confédération fiscale Européenne (CFEhttp://www.cfe-eutax.org/) die belastingadviseurs en gespecialiseerde advocaten bij de Europese instellingen vertegenwoordigt. Momenteel neem hij deel aan de werkzaamheden van het "EU VAT Forum" bij de Europese Commissie. Het forum voert een actieve dialoog met de nationale btw-administraties, de bedrijven en de btw adviseurs om in het kader van de huidige Europese btw-wetgeving praktische oplossingen uit te werken.

Christian Amand werktalen zijn het Frans, het Engels, het Nederlands en het Spaans.

 

 

Kronieken van Christian Amand

Studies gepubliceerd door Christian Amand

Alle actualiteiten

Laatste nieuws

30-11-22

TVA : Location immobilière et travaux de rénovation

Forum For the Future

17-11-22

Fleet cards, e-vehicles recharge and VAT

Academy of European Law (ERA) Trier

16-09-22

Fleet cards and e-vehicles recharge in “VAT challenges and opportunities in the new digital economy

Madrid VAT Forum

12-05-22

You should have known

International VAT Association - Edinburgh

10-05-22

Les opérations gratuites ou inférieures à leur prix de revient en TVA

Forum For the Future – Heysel Palais 10