FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Arnaud Scheyvaerts

Advocaat - Algemene fiscale praktijk; Fiscale geschillen; Locale belastingen Advocaat Xirius

Arnaud Scheyvaerts is sinds 2006 advocaat fiscalist te Brussel en heeft zich door de Franse Orde van advocaten aan de balie van Brussel de titel van specialist inzake fiscaal recht horen toekennen

Hij werkt sedert 2008 mee bij het Kantoor Marlière, Magremanne & Amand.

Hij is houder van een rechtenlicentie van het Université catholique de Louvain. (UCL)

Hij behaalde zijn diploma « Master in fiscaal recht » in de Solvay Bussiness school.

Hij is gespecialiseerd in fiscaal recht en werkt mee met Jean-Pierre Magremanne en Marc Marlière.

Hij beoefent het fiscaal recht, zowel de directe belastingen (de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners, de rechtspersonenbelasting) als de indirecte belastingen (BTW, registratierechten, successierechten, enz.). Hij is eveneens gespecialiseerd in regionale, provinciale en gemeentelijke fiscaliteit. 

De verleende diensten omvatten zowel het advies, de planning, het onderhandelen als het voeren van het administratief of gerechtelijk fiscaal contentieux.

Hij is co-auteur van "Manuel de Procédure fiscale" ( Anthemis Ed. , 2015 , 955 pag.) en het boek "Le droit fiscal en Belgique" ( Anthemis Ed. , 2009-2015 ). Hij is tevens lid van het redactiecomité  van het tijdschrift “Revue de Fiscalité Régionale et Locale” (Larcier  ed.) en auteur van diverse artikelen op het vlak van directe-, regionale- en lokale belastingen van diverse fiscale tijdschriften. Verder staat hij in voor het onderwijs nabij CeFIAD waar hij de procedure voor de lokale en regionale belastingen doceert. Hij komt tenslotte tussen als spreker op diverse conferenties over belastingen.

Hij verstrekt zijn diensten in het Frans.

 

Alle actualiteiten

Laatste nieuws

19-05-20

Actualités en matière de procédure fiscale

Conférence donnée avec Laëtitia Bousez pour le Midi de la Formation organisé par la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles

30-04-20

Récapitulatif des mesures adoptées en raison de la crise du covid-19 en matière de fiscalité locale

Article d’Arnaud Scheyvaerts et Philippe De Vos, publié dans Finzine, le magazine d’information des directeurs financiers des pouvoirs locaux et des receveurs régionaux, éd. Vanden Broele.

03-06-19

Actualités en matière de procédure et de législation fiscale à l’impôt des personnes physiques

Conférence donnée avec Laëtitia Bousez à Libramont dans le cadre des Cafés-Conseils de l’UCM

23-04-19

Actualités en matière de procédure et de législation fiscale à l’impôt des personnes physiques

Conférence donnée avec Laëtitia Bousez à Gembloux dans le cadre des Cafés-Conseils de l’UCM

01-04-19

Actualités 2018 en matière de taxes provinciales et communales

Participation à l'ouvrage "Le droit fiscal en Belgique - édition 2019", Anthémis.