FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Alexandra Vandevelde

Advocaat - Sociaal recht; Juridische strategieën; Human Resources Advocaat Xirius

Alexandra Vandevelde is sinds 1 januari 2019 vennoot bij het kantoor Maingain, Rigaux & Gomrée.

Zij behaalde in 2010 een Master in de rechten aan de Vrije Universiteit Brussel en in 2011 een Master na Master publiek en administratief recht aan de Université Libre de Bruxelles.

In augustus 2011 begon ze haar stage aan de Balie van Brussel als medewerkster van Bernard Maingain en Emmanuel Jacubowitz, in het sociaal recht en het administratief recht.

Na haar stage heeft zij zich toegespitst op het sociaal recht en alle vragen die betrekking hebben op de mens binnen de onderneming.

Zij houdt zich tevens bezig met de vragen met betrekking tot de transnationale tewerkstelling en activiteiten.

Alexandra beoefent thans alle takken van het sociaal recht zowel op nationaal als op internationaal vlak: individueel en collectief arbeidsrecht, sociaal strafrecht en sociaal zekerheidsrecht. Zij verstrekt in het bijzonder:

- Juridisch advies en bijstand bij de aanwerving, de uitvoering en de beëindiging van arbeidsovereenkomsten; opstelling van arbeidsovereenkomsten, (dading)overeenkomsten en reglementen, preventie en beheer van geschillen;
- Beheer van vragen met betrekking tot de arbeidsorganisatie (onder meer organisatie van de arbeidstijd, enz.), wijziging van arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheden, problematiek van discriminaties, …;
- Juridische bijstand onder meer bij sociale verkiezingen, reorganisaties en/of herstructureringen van ondernemingen;
- Sociale geschillen: beheer van geschillen in sociaal recht, verdediging van de belangen van ondernemingen en particulieren;
- Juridische bijstand van ondernemingen bij controles van de RSZ, inspectiediensten of andere instellingen;
- ….

Tevens behandelt Alexandra vraagstukken in verband met de nieuwe vormen van winstgevende activiteiten:

- Homeworking;
- Strategieën inzake variabele verloning en incentives;
- Sociale en fiscale aspecten van loonvoordelen en vergoedingen, in samenwerking met de fiscale ploeg;
- Problematiek van de managementovereenkomsten
- Cumul van mandaten in vennootschappen en arbeidsovereenkomsten
- Samenwerkingsverbanden en meervoudig werkgeverschap;
- Voorzorgsplannen op nationaal en internationaal vlak;
- …

Als actief tweetalige, pleit zij zowel voor Nederlandstalige als Franstalige hoven en rechtbanken en adviseert en concludeert zij in beide talen.

Zij werkt in het Nederlands, Frans en Engels.

 

Alle actualiteiten

Laatste nieuws

13-03-14

Harmonisation des statuts employés-ouvriers : implications dans le quotidien des entreprises

Séminaire organisée par le Cabinet Maingain, Rigaux & Gomrée dans les bureaux de l'association Xirius

Bernard Maingain, Marie-Paule Gomrée, Alexandra Va