FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Welkom bij XIRIUS, advocatenassociatie

De geschiedenis van Xirius is deze van een bevoorrechte alliantie van verschillende hoogst gespecialiseerde advocaten die een eersterangs dienstverlening promoten, in een klimaat van eerbied voor de autonomie van ieder van hen.

Elke kern van deskundigheid komt als een bevoorrechte plaats naar voor waar de cliënt persoonlijkheden ontmoet die het beste van zichzelf wensen te geven, in alle onafhankelijkheid en zonder enige inschikkelijkheid, teneinde recht en gerechtigheid na te streven.

De advocaten van Xirius streven naar:

 • Deskundigheid :
  dag na dag zetten zij door onderzoek, publicaties en conferenties hun permanente vorming verder;
 • Onafhankelijkheid en vaardigheid in hun beroep:
  zij brengen hun activiteiten tot een goed einde in volstrekte integratie met hun professionele orde en de schoonheid van de geleverde arbeid staat steeds centraal;
 • Moderniteit :
  zij zijn op zoek naar de laatste technologische verbeteringen die hun beroep kent.
 • Een duurzame verhouding met hun cliënten :
  gebaseerd op een kwaliteitsvolle wederzijdse informatie-uitwisseling, gebaseerd op loyauteit en eerbied tussen partijen.

Alle actualiteiten

Laatste nieuws

27-10-20

Les documents du marché

Formation organisée par ESIMAP

Marie Vastmans

21-10-20

Négocier un marché dans la pratique

Séminaire résidentiel ESIMAP, du 21 au 23 octobre.

Marie Vastmans

06-10-20

Sélection et droit d’accès

Formation organisée par ESIMAP

Marie Vastmans

01-10-20

100 questions en matière d’attribution des marchés publics

Marie Vastmans et Cédric Willay, ouvrage à paraître chez Larcier

Marie Vastmans

22-09-20

Tuchtprocedure politie in de praktijk

Opleiding in opdracht van ESCALA te Westerlo

Anthony Poppe