FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Welkom bij XIRIUS, advocatenassociatie

De geschiedenis van Xirius is deze van een bevoorrechte alliantie van verschillende hoogst gespecialiseerde advocaten die een eersterangs dienstverlening promoten, in een klimaat van eerbied voor de autonomie van ieder van hen.

Elke kern van deskundigheid komt als een bevoorrechte plaats naar voor waar de cliënt persoonlijkheden ontmoet die het beste van zichzelf wensen te geven, in alle onafhankelijkheid en zonder enige inschikkelijkheid, teneinde recht en gerechtigheid na te streven.

De advocaten van Xirius streven naar:

 • Deskundigheid :
  dag na dag zetten zij door onderzoek, publicaties en conferenties hun permanente vorming verder;
 • Onafhankelijkheid en vaardigheid in hun beroep:
  zij brengen hun activiteiten tot een goed einde in volstrekte integratie met hun professionele orde en de schoonheid van de geleverde arbeid staat steeds centraal;
 • Moderniteit :
  zij zijn op zoek naar de laatste technologische verbeteringen die hun beroep kent.
 • Een duurzame verhouding met hun cliënten :
  gebaseerd op een kwaliteitsvolle wederzijdse informatie-uitwisseling, gebaseerd op loyauteit en eerbied tussen partijen.

Alle actualiteiten

Laatste nieuws

30-11-21

Les opérations gratuites ou inférieures à leur prix de revient en TVA

Forum For the Future – Heysel Palais 10

Christian Amand

30-11-21

Le commerce intracommunautaire et la TVA : petit guide de survie

Forum For the Future – Heysel Palais 10

Christian Amand

18-11-21

What does VAT taxes ?

Academy of European Law – ERA (Trier)

Christian Amand

07-09-21

Disclosed/Undisclosed Agent in the EU VAT: When is an Intermediary Acting in its 0wn Name ?

International VAT Monitor 5 (2021) IBFD Journals

Christian Amand

01-09-21

VAT Neutrality and Equality

in Virtues and Fallacies of VAT: An Evaluation after 50 Years, Kluwer Law International, 2021

Christian Amand