FR - NL - EN

A contemporary form of complementary centres of excellence

Emmanuel Jacubowitz - Actualities

01-10-19

Médiation & autres MARCS dans le contentieux de la fonction publique - Bemiddeling en andere ADR technieken in ambtenarengeschillen

Workshop bilingue animé avec Mme Dominique Renders lors de la Mediation Week 2019

Emmanuel Jacubowitz

01-10-19

Médiation et autorités publiques – Manuel pratique - Bemiddelen met de overheid – Praktisch handboek

Ouvrage écrit avec M. Vincent Tilman chez HERENTALS, KNOPSBOOKS

Emmanuel Jacubowitz

01-05-19

La médiation avec les pouvoirs publics et droit de l’urbanisme

Formation donnée avec Me Thomas Hazard pour l’OBFG

Emmanuel Jacubowitz

01-05-19

Interuniversitaire wedstrijd bemeddeling met de overheid

Deelname aan de jury van de wedstrijd Bemiddeling in bestuurszaken met de studenten van de Vlaamse universiteiten, UHASSELT

Emmanuel Jacubowitz

01-05-19

La Médiation avec les pouvoirs publics

Colloque IFE

Emmanuel Jacubowitz

01-03-19

De bemiddeling : een alternatieve methode voor het regelen van arbeidsgeschillen met de overheid

Studiedag IFE

Emmanuel Jacubowitz

01-02-19

Workshop mediation with public authorities

Formation donnée pour European Judicial Training Network (EJTN)

Emmanuel Jacubowitz

02-01-19

La médiation avec les pouvoirs publics

Article publié sur DROITBELGE.NET

Emmanuel Jacubowitz

02-01-19

Bemiddeling met de overheid

Artikel gepubliceerd op JUBEL

Emmanuel Jacubowitz

01-12-18

La nouvelle loi sur la médiation - De nieuwe bemiddelingswet

Article publié dans IN FORO / Artikel gepubliceerd in IN FORO

Emmanuel Jacubowitz

01-11-18

Talent Brussels

Formation sur la motivation formelle des actes administratifs

Emmanuel Jacubowitz

01-05-18

Interuniversitaire wedstrijd bemeddeling met de overheid

Deelname aan de jury van de wedstrijd Bemiddeling in bestuurszaken met de studenten van de Vlaamse universiteiten, UHASSELT

Emmanuel Jacubowitz

01-05-18

Het wetsontwerp met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing

Conferentie gegeven voor Unie van de Rechters in Handelszaken

Emmanuel Jacubowitz

01-04-18

Duiding bij de artikelen 1 t.e.m. 7bis van de Grondwet

Bijdrage gepubliceerd in “Duiding Federale Staatsstructuur”

Emmanuel Jacubowitz

01-03-18

Recente rechtspraak inzake benoemingen, mutaties en tucht

Studiedag IFE

Emmanuel Jacubowitz

01-03-18

De bemiddeling : een alternatieve methode voor het regelen van arbeidsgeschillen met de overheid

Studiedag IFE

Emmanuel Jacubowitz

01-03-18

La Médiation avec les pouvoirs publics

Cours donné à l’UCL

Emmanuel Jacubowitz

01-05-17

Interuniversitaire wedstrijd bemeddeling met de overheid

Deelname aan de jury van de wedstrijd Bemiddeling in bestuurszaken met de studenten van de Vlaamse universiteiten, UHASSELT

Emmanuel Jacubowitz

01-03-17

La Médiation avec les pouvoirs publics

Cours donné à l’UCL

Emmanuel Jacubowitz

01-02-17

De recente rechtspraak over de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in het ambtenarenrecht, Overzicht van recente rechtspraak

Studiedag IFE

Emmanuel Jacubowitz

01-02-17

Internet op het werk

Studiedag IFE

Emmanuel Jacubowitz

01-06-16

Welzijnswetgeving rond preventie van psychosociale risico’s »

Studiedag IFE

Emmanuel Jacubowitz

01-05-16

Bemiddeling in bouwgeschillen

Opleiding gegeven voor CONFOCUS

Emmanuel Jacubowitz

01-03-16

La médiation avec les pouvoirs publics

Cours donné à l’UCL

Emmanuel Jacubowitz

01-03-16

Tuchtrecht in de lokale besturen – Overzicht van recente rechtspraak (2010-2015)

Artikel gepubliceerd in « Deontologie & Tuchtrecht », 2016/1, 75-111

Emmanuel Jacubowitz

First < Previous 1 - 25 of 84 Last