FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Elise Hecq

Advocaat - Advocaat Xirius

Elise is sinds oktober 2017 advocaat bij de Balie Brussel.

Ze is houder van een master van de universiteit Gent en een manama in maritieme wetenschappen van de Universiteit Gent en van de VUB (2016).

Als medewerker van Meester Tangui Vandenput, beoefent ze het publiek en administratief recht en meer specifiek het stedenbouw- en milieurecht.

Elise heeft ook een stage gevolgd in een grote onderneming van productie van elektriciteit en aan de federaal overheidsdienst voor mobiliteit.

Ze verstrekt haar diensten in het Frans, Nederlands en het Engels.