FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Anthony Poppe

Advocaat - Gezondheidsrecht; Overheidsopdrachtenrecht; Publiek, grondwettelijk en administratief recht; (Sociaal) Ambtenarenrecht Advocaat Xirius

Anthony Poppe is advocaat aan de Balie te Brussel sinds 1 september 2009. Hij werd ingeschreven op het tableau op 01 oktober 2012 en is vennoot geworden binnen Xirius Public op 01 januari 2016.

Hij is houder van een diploma van licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent (2007). Hiernaast heeft hij nog een masterdiploma in het Europees Recht behaald aan dezelfde Universiteit (2008).

Hij beoefent alle takken van het publiek en administratief recht en meer op regelmatige basis, het overheidsopdrachtenrecht, het gezondheidsrecht, het ambtenarenrecht en het grondwettelijk recht.

Als advocaat, verleent hij advies aan zijn cliënten in alle hierboven vermelde materies en vertegenwoordigt hij ze voor de administratieve overheden, alsook voor de hoven en rechtbanken, de Raad van State en het Grondwettelijk Hof.

Buiten zijn activiteit als advocaat, treedt hij regelmatig op als lesgever voor de v.z.w. ESIMAP (studie-, diensten- en informatiecentrum inzake overheidsopdrachten) belast met het verstrekken van opleidingen betreffende overheidsopdrachten.

Als spreker neemt hij regelmatig deel aan studiedagen over verschillende vragen van grondwettelijk en administratief recht.

Hij is medewerker van het tijdschrift Administration Publique.

Hij is lid van de v.z.w. « Genootschap Advocaten Publiekrecht ».

Hij verstrekt zijn diensten in het Nederlands, het Frans en het Engels.