FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Anthony Poppe

Advocaat - Gezondheidsrecht; Overheidsopdrachtenrecht; Publiek, grondwettelijk en administratief recht; (Sociaal) Ambtenarenrecht Advocaat Xirius

Anthony Poppe is advocaat aan de Balie te Brussel sinds 1 september 2009. Hij werd ingeschreven op het tableau op 01 oktober 2012 en is vennoot geworden binnen Xirius Public op 01 januari 2016.

Hij beoefent het publiek en administratief recht. Zijn focus ligt op overheidsopdrachten, gezondheid, lokale besturen en ambtenarenrecht. 

Buiten zijn activiteit als advocaat, treedt hij regelmatig op als lesgever voor de vzw ESIMAP (studie-, diensten- en informatiecentrum inzake overheidsopdrachten) belast met het verstrekken van opleidingen betreffende overheidsopdrachten.

Als spreker neemt hij regelmatig deel aan studiedagen over verschillende vragen van grondwettelijk en administratief recht.

Hij geeft ook in house opleidingen aan zijn cliënten met betrekking tot overheidsopdrachten.

Hij is medewerker van het tijdschrift Administration Publique.

Hij is lid van de vzw  « Genootschap Advocaten Publiekrecht ».

Hij verstrekt zijn diensten in het Nederlands, het Frans en het Engels.