FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Welkom bij XIRIUS, advocatenassociatie

De geschiedenis van Xirius is deze van een bevoorrechte alliantie van verschillende hoogst gespecialiseerde advocaten die een eersterangs dienstverlening promoten, in een klimaat van eerbied voor de autonomie van ieder van hen.

Elke kern van deskundigheid komt als een bevoorrechte plaats naar voor waar de cliënt persoonlijkheden ontmoet die het beste van zichzelf wensen te geven, in alle onafhankelijkheid en zonder enige inschikkelijkheid, teneinde recht en gerechtigheid na te streven.

De advocaten van Xirius streven naar:

 • Deskundigheid :
  dag na dag zetten zij door onderzoek, publicaties en conferenties hun permanente vorming verder;
 • Onafhankelijkheid en vaardigheid in hun beroep:
  zij brengen hun activiteiten tot een goed einde in volstrekte integratie met hun professionele orde en de schoonheid van de geleverde arbeid staat steeds centraal;
 • Moderniteit :
  zij zijn op zoek naar de laatste technologische verbeteringen die hun beroep kent.
 • Een duurzame verhouding met hun cliënten :
  gebaseerd op een kwaliteitsvolle wederzijdse informatie-uitwisseling, gebaseerd op loyauteit en eerbied tussen partijen.

Alle actualiteiten

Laatste nieuws

16-05-18

L'exonération des pouvoirs publics

Participation au colloque de la Revue de Fiscalité Régionale et Locale, "L'utilisation de la fiscalité locale à des fins incitatives et dissuasives", Louvain-la-Neuve

Jean-Pierre Magremanne

08-05-18

Taxes locales et régionales

Cours donné au Mastère spécial en Gestion Fiscale de la Solvay Brussels School of Economics and Management (U.L.B.).

Jean-Pierre Magremanne

21-04-18

Taxes locales et régionales

Cours donné au Mastère spécial en Gestion Fiscale de la Solvay Brussels School of Economics and Management (U.L.B.).

Jean-Pierre Magremanne

18-04-18

Actualités 2017 en matière de taxes provinciales et communales

Article coécrit avec Arnaud Scheyvaerts et publié dans "Le droit fiscal en Belgique - édition 2018", Anthemis, 2018

Jean-Pierre Magremanne

01-04-18

Actualités 2017 en matière de taxes provinciales et communales

Article coécrit avec Jean-Pierre Magremanne et publié dans "Le droit fiscal en Belgique - édition 2018", Anthemis, 2018

Arnaud Scheyvaerts