FR - NL - EN

Een hedendaagse samensmelting van aanvullende en tevens ondersteunende deskundigheden

Welkom bij XIRIUS, advocatenassociatie

De geschiedenis van Xirius is deze van een bevoorrechte alliantie van verschillende hoogst gespecialiseerde advocaten die een eersterangs dienstverlening promoten, in een klimaat van eerbied voor de autonomie van ieder van hen.

Elke kern van deskundigheid komt als een bevoorrechte plaats naar voor waar de cliënt persoonlijkheden ontmoet die het beste van zichzelf wensen te geven, in alle onafhankelijkheid en zonder enige inschikkelijkheid, teneinde recht en gerechtigheid na te streven.

De advocaten van Xirius streven naar:

 • Deskundigheid :
  dag na dag zetten zij door onderzoek, publicaties en conferenties hun permanente vorming verder;
 • Onafhankelijkheid en vaardigheid in hun beroep:
  zij brengen hun activiteiten tot een goed einde in volstrekte integratie met hun professionele orde en de schoonheid van de geleverde arbeid staat steeds centraal;
 • Moderniteit :
  zij zijn op zoek naar de laatste technologische verbeteringen die hun beroep kent.
 • Een duurzame verhouding met hun cliënten :
  gebaseerd op een kwaliteitsvolle wederzijdse informatie-uitwisseling, gebaseerd op loyauteit en eerbied tussen partijen.

Alle actualiteiten

Laatste nieuws

13-06-17

La fiscalité des associations et des fondations face au droit européen

IFA Branche Belge – Fondation Universitaire

Christian Amand

22-04-17

Assujettissement à la TVA et organismes de droit public

Revue de fiscalité régionale et locale 2016/4

Christian Amand

01-04-17

Actualités 2016 en matière de taxes provinciales et communales

Article coécrit avec Arnaud Scheyvaerts pour le livre "Le droit fiscal en Belgique - édition 2017", Anthémis, 2017

Jean-Pierre Magremanne

01-02-17

EU Value Added Tax: The Directive on Vouchers in the Light of the General Value Added Tax Rules

Intertax, vol. 45, 2017, issue 2, Kluwer Law International

Christian Amand

24-11-16

The new directive of the treatment of vouchers under VAT rules

Annual Conference on European VAT Law 2016 – Academy of European Law (ERA) Trier

Christian Amand